Các giải pháp đơn giản để quản lý tổ chức phi lợi nhuận hiệu quả.

Giúp tổ chức phi lợi nhuận của bạn cộng tác hiệu quả hơn nhờ những ứng dụng an toàn, thông minh dành cho doanh nghiệp như Gmail, Tài liệu, Lịch, Drive và Hangouts Meet để bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng.

G Suite dành cho tổ chức phi lợi nhuận cung cấp miễn phí quyền truy cập vào G Suite Basic, bằng cách sử dụng miền của bạn.

Lợi ích

Khám phá cách G Suite cho tổ chức phi lợi nhuận giúp các tổ chức điều phối tình nguyện viên, cộng tác giữa các múi giờ khác nhau, v.v.

Các công cụ khác giúp bạn cộng tác và phối hợp làm việc

Cùng với G Suite, các sản phẩm khác được cung cấp thông qua chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể giúp các bạn cùng nhau hoàn thành nhiều việc hơn.

Yêu cầu cấp tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi chúng tôi xác minh để đảm bảo tổ chức của bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể kích hoạt các sản phẩm của Google phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Bạn có câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng G Suite dành cho tổ chức phi lợi nhuận?

Sau khi tổ chức phi lợi nhuận của bạn được xác minh và bạn đã kích hoạt G Suite dành cho tổ chức phi lợi nhuận, hãy xem tài nguyên và câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có thể khai thác tối đa G Suite.