Thu hút người ủng hộ bằng video nhờ Chương trình phi lợi nhuận của YouTube

Khai thác sức mạnh của phương thức kể chuyện bằng video để tiếp cận người xem trên toàn cầu và lan tỏa mục tiêu của bạn. Ngoài ra, người ủng hộ có thể dễ dàng quyên góp nhờ các tính năng của YouTube Giving (hiện có tại Hoa Kỳ).

Lợi ích

Khám phá cách Chương trình phi lợi nhuận của YouTube giúp các tổ chức nâng cao nhận thức, kết nối với người ủng hộ, v.v.

Các công cụ khác giúp bạn tiếp cận đối tượng của mình

Cùng với Chương trình phi lợi nhuận của YouTube, các sản phẩm khác được cung cấp thông qua chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể giúp bạn nâng cao nhận thức và gây quỹ.

Yêu cầu cấp tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi chúng tôi xác minh để đảm bảo tổ chức của bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể kích hoạt các sản phẩm của Google phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Bạn có câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng Chương trình phi lợi nhuận của YouTube?

Sau khi tổ chức phi lợi nhuận của bạn được xác minh và bạn đã kích hoạt Chương trình phi lợi nhuận của YouTube, hãy xem các tài nguyên và câu hỏi thường gặp của chúng tôi để khai thác tối đa chương trình này.