Google Ad Grants

Chia sẻ câu chuyện với những người ủng hộ trên toàn thế giới để tăng nguồn tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn.

Chia sẻ câu chuyện với những người ủng hộ trên toàn thế giới để tăng nguồn tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn.

Nhận quảng cáo bằng hiện vật cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn thông qua Google Tìm kiếm và nâng cao nhận thức trên toàn thế giới.

Nâng cao nhận thức thông qua quảng cáo tổ chức phi lợi nhuận.

Chạy quảng cáo văn bản trên kết quả của Google Tìm kiếm với 10.000 USD quảng cáo bằng hiện vật mỗi tháng. Tiếp cận những người ủng hộ mới cho mục tiêu của bạn trong khi tiết kiệm tài nguyên cho những việc quan trọng nhất.

Phát triển mạng lưới tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn.

Theo dõi các khoản quyên góp trực tuyến, số lượt đăng ký bản tin và số lượt đăng ký làm tình nguyện viên để luôn biết được những người thúc đẩy tổ chức của bạn phát triển.

Cách bắt đầu:
1
Đăng ký Google cho tổ chức phi lợi nhuận.
2
Tìm hiểu những mục bạn cần phải đăng ký.

Sau khi được chấp thuận là tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể đăng ký Ad Grants. Tìm hiểu thêm về sản phẩm này tại đây, sau đó đảm bảo bạn có thông tin này trước khi đăng ký:

Tài khoản AdWords được định cấu hình đúng cách

Bạn cần tạo một tài khoản AdWords mới, tài khoản này phải được định cấu hình đúng cách để nhận Google Ad Grants. Xem Hướng dẫn tạo tài khoản Ad Grants trên trang đăng ký Ad Grants để biết các hướng dẫn cụ thể về cách thiết lập tài khoản của bạn.

ID khách hàng AdWords của bạn

Xem Hướng dẫn tạo tài khoản Ad Grants trên trang đăng ký Ad Grants để biết các hướng dẫn cụ thể về nơi tìm thấy ID khách hàng AdWords của bạn.

tìm hiểu thêm

Bạn có câu hỏi về tài khoản AdWords của mình? Nếu đã đăng ký, bạn có thể tìm câu trả lời và hỗ trợ trong Trung tâm trợ giúp Ad Grants.

Câu chuyện nổi bật
Xem thêm