Google One Today

Tiếp cận những người ủng hộ mới và xem các khoản quyên góp nhỏ tạo ra tác động lớn.

Tiếp cận những người ủng hộ mới và xem các khoản quyên góp nhỏ tạo ra tác động lớn.

Xây dựng các chiến dịch gây quỹ cho thấy rõ mức ảnh hưởng mà các khoản quyên góp của người ủng hộ mang lại, giúp họ dễ dàng quyên góp hơn ở mọi cấp độ.

100% các khoản quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sứ mệnh của bạn.

Khi không mất phí giao dịch và có tính năng biên nhận tự động, bạn có thể dành nhiều thời gian cũng như tiền bạc hơn cho những người thực sự cần nhất.

Loại bỏ các rào cản tốc độ ảnh hưởng đến các nhà hảo tâm.

Cho người dùng biết họ đang giúp đỡ ai, nơi nhận khoản quyên góp của họ và cách để tìm hiểu thêm ở cùng một nơi.

Tìm đối tượng mới sẵn sàng cho đi.

Tạo cơ hội gây quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận trên nền tảng di động cho phép bạn tiếp cận những người ủng hộ trẻ hơn ở nơi họ hoạt động tích cực nhất.

Liên tục thu hút các nhà tài trợ bằng nhiều cách khác nhau.

Những người ủng hộ có thể nhanh chóng quyên góp ít nhất $1, khởi xướng các cuộc thi đua và tiếp tục cho đi bằng cách quyên góp các khoản tiền.

Truyền bá những việc làm tốt bằng cách chia sẻ chiến dịch của bạn ở nhiều nơi hơn.

Thu thập các khoản quyên góp từ mọi nơi bằng cách chia sẻ chiến dịch của bạn qua mạng xã hội, email hoặc trong ứng dụng One Today chuyên dụng.

Cách bắt đầu:
1
Đăng ký Google cho tổ chức phi lợi nhuận.
2
Tìm hiểu những mục bạn cần phải đăng ký.

Sau khi được chấp thuận là tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể đăng ký Google One Today. Tìm hiểu thêm về sản phẩm này tại đây và khám phá những thứ bạn cần để bắt đầu trên trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Bạn có câu hỏi về tài khoản Google One Today? Nếu đã đăng ký, bạn có thể tìm câu trả lời và hỗ trợ trong Trung tâm trợ giúp One Today.

Câu chuyện nổi bật
Xem thêm