Chương trình phi lợi nhuận của YouTube

Làm cho câu chuyện tiếp thị tổ chức phi lợi nhuận của bạn trở nên sống động.

Làm cho câu chuyện tiếp thị tổ chức phi lợi nhuận của bạn trở nên sống động.

Chia sẻ video về tổ chức phi lợi nhuận của bạn qua YouTube để kết nối tốt hơn với những người ủng hộ, tình nguyện viên và nhà tài trợ.

Thực hiện quyên góp dễ dàng.

Nắm bắt sự ủng hộ của người xem ở nơi thu hút họ nhiều nhất – bất kỳ tổ chức 501(c)(3) nào đã đăng ký có danh tiếng tốt đều có thể sử dụng thẻ quyên góp để cho phép người xem quyên góp trực tiếp thông qua video của bạn.

Ở đâu có mục tiêu, ở đó có cách thực hiện.

Thẻ Liên kết mọi nơi và các chú thích giúp người dùng dễ dàng truy cập vào trang web, cung cấp sự hỗ trợ và tìm hiểu thêm về tổ chức phi lợi nhuận của bạn.

Xây dựng câu chuyện tiếp thị tổ chức phi lợi nhuận hay nhất của bạn.

Có quyền truy cập vào các studio hiện đại nhất tại YouTube Spaces trên khắp thế giới.

Luôn tập trung vào những việc quan trọng nhất.

Nhận hỗ trợ chuyên môn qua email để đảm bảo các vấn đề kỹ thuật được giải quyết nhanh chóng, giúp bạn dành nhiều thời gian hơn cho sứ mệnh của mình.

Cách bắt đầu:
1
Đăng ký Google cho tổ chức phi lợi nhuận.
2
Tìm hiểu những mục bạn cần phải đăng ký.

Sau khi được chấp thuận là tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể đăng ký YouTube cho tổ chức phi lợi nhuận. Tìm hiểu thêm về sản phẩm này tại đây và khám phá những thứ bạn cần để bắt đầu ở bên dưới:

ID kênh YouTube của tổ chức bạn đã có sẵn

Tìm hiểu cách tìm ID kênh của bạn trong cài đặt tài khoản YouTube.

Nếu tổ chức của bạn chưa có kênh YouTube, hãy tìm hiểu cách tạo kênh mới.

tìm hiểu thêm

Bạn có thắc mắc về tài khoản YouTube của mình? Nếu đã đăng ký, bạn có thể tìm câu trả lời và hỗ trợ trong Trung tâm trợ giúp YouTube.

Câu chuyện nổi bật
Xem thêm