Samasource

Samasource là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh xóa đói giảm nghèo toàn cầu bằng cách kết nối những người bị thiệt thòi với công việc kỹ thuật số. Samasource sử dụng công nghệ và các phương pháp của khu vực tư nhân theo những cách thức mới để cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận công việc có giá trị và đào tạo việc làm cho những người không có cơ hội. Đến nay, Samasource đã giúp cải thiện cuộc sống của hơn 50.000 người.

Quy mô hoạt động

Medium

Lĩnh vực

Quốc tế, ngoại giao

Mục tiêu

Giao tiếp và cộng tác hiệu quả

Gây quỹ

Nâng cao nhận thức

Sản phẩm

G Suite dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Google Ad Grants

Nguồn ảnh

Andrew Ho

Trang web

https://www.samasource.com/

Thách thức

Là một tổ chức khởi nghiệp phi lợi nhuận, Samasource cần có các tài nguyên chi phí thấp để nhanh chóng đạt được thành công ban đầu. Điều này không chỉ đồng nghĩa với việc phải có một quy trình làm việc hợp lý cho các hoạt động hàng ngày mà còn phải có một cách để tìm các nhà tài trợ nhằm giúp họ đạt được mục tiêu của mình.

Câu chuyện

Samasource hoạt động ở năm quốc gia, vì vậy, điều quan trọng là họ phải có một cách thức giao tiếp nhanh chóng trên toàn cầu. Để làm được điều này, họ khai thác tối đa G Suite. Nhân viên của họ sử dụng Google Tài liệu để mọi người có thể cộng tác trên một tài liệu duy nhất, bất kể họ ở đâu trên thế giới. Ngoài ra, họ giao tiếp qua Google Hangouts, đồng bộ hóa lịch hàng ngày và lưu trữ tệp trên Google Drive. Samasource cũng sử dụng Ad Grants để kết nối với các sinh viên và nhà tài trợ tiềm năng, đồng thời sử dụng Google Hangouts trực tuyến để tổ chức “cuộc gọi học tập” hàng quý và nâng cao nhận thức của công chúng về công việc họ làm.

“Bộ sản phẩm của Google đã thực sự giúp chúng tôi đạt được thành công ban đầu và không phải trả quá nhiều tiền để làm điều đó.”

Leila Janah, người sáng lập và là Giám đốc điều hành, Samasource

Mức ảnh hưởng

Là một tổ chức phi lợi nhuận đang phát triển toàn cầu, điều quan trọng là họ có thể kết nối các nhóm một cách tiết kiệm và dễ dàng thông qua bộ sản phẩm của Google. Cộng tác an toàn trên tệp cho phép các quy trình được sắp xếp hợp lý trên nhiều khu vực địa lý, đảm bảo rằng một hệ sinh thái hơn 1.000 nhân viên có thể truy cập các tệp và tài liệu phù hợp.

Là một tổ chức khởi nghiệp với những tham vọng lớn, Samasource đã được hưởng lợi từ các giải pháp quảng cáo của Google cho tổ chức phi lợi nhuận. Ad Grants đã giúp Samasource tiếp cận hàng ngàn khách hàng tiềm năng, giáo dục cho các công ty công nghệ về sức mạnh của việc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm với xã hội. Ngoài ra, Ad Grants là nhân tố chính thúc đẩy hơn 25.000 sinh viên ở Samaschool đến từ 87 quốc gia đăng ký khóa đào tạo kỹ năng số trực tuyến.

Khám phá cách các tổ chức khác vận dụng chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận nhằm tạo ra tác động.