Sau khi tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận, tất cả những gì bạn có thể làm sẽ không chỉ dừng lại ở hoạt động truyền bá sứ mệnh của tổ chức, thu hút người ủng hộ mới cũng như gây quỹ trên mạng theo nhiều cách.

Các bước đăng ký

Xác nhận rằng bạn đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện

Hoàn tất quy trình đăng ký trực tuyến của chúng tôi

Sau khi đã xác minh tổ chức phi lợi nhuận của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email

Sau đó, bạn có thể đăng ký và sử dụng từng sản phẩm

Tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi chúng tôi đã xác minh tính đủ điều kiện của tổ chức bạn, bạn có thể đăng ký các sản phẩm của Google phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Bạn có câu hỏi khác? Xem các tài nguyên của chúng tôi