Những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu

Trước khi đăng ký tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận, hãy tìm hiểu xem tổ chức của bạn có đủ điều kiện không, bạn cần đáp ứng những yêu cầu gì để được xác minh cũng như lợi ích bạn có thể nhận được sau khi đăng ký.

Xem sản phẩm nào có tại quốc gia của bạn

  • G Suite dành cho tổ chức phi lợi nhuận
  • Google Ad Grants
  • Chương trình phi lợi nhuận của YouTube
  • Google Earth và Maps
  • Các công cụ quyên góp của Google

Tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi chúng tôi đã xác minh tính đủ điều kiện của tổ chức bạn, bạn có thể đăng ký các sản phẩm của Google phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Bạn có câu hỏi khác? Xem các tài nguyên của chúng tôi