Câu hỏi thường gặp nhất

Sử dụng trang này để tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận.

Bạn không tìm thấy nội dung mình đang cần?

Xem Trung tâm trợ giúp của chúng tôi

 • Google cho tổ chức phi lợi nhuận và các công cụ của chương trình này có sẵn ở mọi quốc gia trên toàn thế giới không?

  Chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận hiện có mặt ở hơn 50 quốc gia (xem thông tin về khả năng sử dụng theo quốc gia tại đây). Vui lòng tham khảo biểu đồ này để biết sản phẩm nào có sẵn ở quốc gia của bạn.
 • Cần phải có điều kiện nào mới được đăng ký Google cho tổ chức phi lợi nhuận?

  Để đủ điều kiện tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức phải là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận có danh tiếng tốt tại quốc gia của họ và phải đăng ký với đối tác TechSoup tại địa phương. Bạn có thể xem nguyên tắc về tính đủ điều kiện theo quốc gia.
 • Tôi không có quyền truy cập vào tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận của tổ chức mình nhưng tôi lại cần có quyền truy cập. Làm cách nào để tôi có thể yêu cầu quyền truy cập?

  Nếu không có quyền truy cập vào tài khoản thành viên tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận của tổ chức mình, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản đó bằng cách làm theo các bước được nêu tại đây.
 • Tôi đã đăng ký chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận nhưng đơn đăng ký của tôi bị từ chối và tôi không chắc chắn tại sao?

  Đơn đăng ký tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận hoặc bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp qua chương trình này có thể bị từ chối nếu bạn gửi đơn đăng ký đó không đúng cách hoặc tổ chức đăng ký không đáp ứng được các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình. Thông tin tại đây có thể giúp bạn biết lý do đơn đăng ký của mình bị từ chối và những việc cần làm để khắc phục. Cuối cùng, Google sẽ có toàn quyền quyết định việc phê duyệt đăng ký tham gia chương trình này mà không phụ thuộc vào đánh giá bên ngoài.
 • Sau khi đăng ký chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận, tôi cần chờ bao lâu trước khi được chấp thuận?

  Nếu bạn đã đăng ký với đối tác TechSoup tại địa phương ở quốc gia của mình (đối với các tổ chức bên ngoài Hoa Kỳ) và đã đăng ký chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận, thì đơn đăng ký chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận và yêu cầu đăng ký sản phẩm của bạn sẽ được xem xét trong vài ngày. Ứng viên sẽ được thông báo qua email ngay khi quyết định được đưa ra. Bạn cũng có thể đăng nhập vào tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận của mình để xem trạng thái đơn đăng ký.
 • Tôi đã được xác minh thông qua chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận. Làm cách nào để bắt đầu sử dụng các sản phẩm của Google?

  Sau khi tổ chức của bạn được xác minh thông qua chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể đăng ký các sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của tổ chức mình. Vui lòng truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách đăng ký G Suite dành cho tổ chức phi lợi nhuận, Ad Grants, Chương trình phi lợi nhuận của YouTube, Google Earth và Maps, and Công cụ quyên góp.
 • TechSoup và vai trò của họ với Google cho tổ chức phi lợi nhuận là gì?

  Google hợp tác với TechSoup để xác nhận rằng tất cả các tổ chức đăng ký tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận thực sự là các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận có danh tiếng tốt. Chính TechSoup cũng là một tổ chức phi lợi nhuận với các đối tác địa phương trên khắp thế giới, có sứ mệnh trang bị các giải pháp công nghệ biến đổi và kỹ năng cho tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ. Tìm hiểu thêm về TechSoup.
 • Trường học phi lợi nhuận, tổ chức chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức chính phủ có đủ điều kiện tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận không?

  Không. Tại thời điểm này, tổ chức của bạn không đủ điều kiện tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận. Nếu tổ chức của bạn là trường học, trung tâm chăm sóc trẻ em, học viện hoặc trường đại học, hãy tìm hiểu về chương trình Google for Education.
 • Tổ chức của tôi thuộc nhóm 501(c)(3) tại Hoa Kỳ có trạng thái tổ chức từ thiện thông qua hình thức miễn thuế nhóm do tổ chức mẹ cung cấp, vậy tôi có đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận không?

  Nếu tổ chức của bạn có trạng thái tổ chức từ thiện thông qua hình thức miễn thuế nhóm do tổ chức mẹ cung cấp, thì bạn có thể vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận. Bạn phải là một chi nhánh riêng thuộc diện được hưởng miễn thuế nhóm và Google phải xác thực được từ các tài liệu công khai rằng tổ chức của bạn thuộc tổ chức mẹ đủ điều kiện thông qua hình thức miễn thuế nhóm.

  Để đăng ký, vui lòng truy cập vào trang đăng ký tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận và nhập số EIN của tổ chức mẹ. Nếu có các thành viên khác tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận đăng ký với cùng số EIN, bạn sẽ được nhắc tạo đơn đăng ký mới. Vui lòng không yêu cầu quyền sở hữu các đơn đăng ký này. Thay vào đó, hãy nhấp vào 'Tạo đơn đăng ký mới' và hoàn tất biểu mẫu đăng ký. Hãy nhớ nhập thông tin của chính tổ chức bạn chứ không phải thông tin của tổ chức mẹ. Truy cập trang web sau để biết thêm thông tin về cách đăng ký theo diện miễn thuế nhóm.
 • Tổ chức được tài trợ tài chính có đủ điều kiện đăng ký chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận không?

  Các tổ chức được tài trợ tài chính không đủ điều kiện tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận.